Przeglądy hydrantów

Hydranty wewnętrzne, zewnętrzne oraz zawory hydrantowe, jako urządzenia przeciwpożarowe, podlegają przynajmniej raz w roku przeglądowi technicznemu i czynnością hydrantzewnętrznykonserwacyjnym (termin ten może ulec skróceniu jeżeli tak zaleci producent urządzenia)1. Czynności te często nazywane są potocznie jako badanie hydrantów, przegląd hydrantów.

Nasza firma gwarantuje Państwu fachowość wykonania powierzonego nam zadania przy pomocy specjalnie przeznaczonych do tego urządzeń pomiarowych mających na celu wykonanie pomiarów wydajności oraz ciśnienia. Badanie, przegląd hydrantów - Ostrzeszów, Wrocław, Kępno, Kalisz, Wieruszów, Sieradz.

Przegląd hydrantów i zaworów hydrantowych obejmuje między innymi:

  • sprawdzenie urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych np. mocowań, korozji, przecieków, ocena zaworu itp.
  • prawidłowe oznakowanie miejsca usytuowania zgodnie z Polskimi Normami,
  • wykonanie pomiaru z wydajności i ciśnienia,
  • ocena węża pod kątem uszkodzeń mechanicznych,
  • ocena sposobu otwierania drzwiczek,
  • sprawdzenie kompletności układu (zawór, wąż, prądownica).

Po wykonaniu konserwacji zostanie sporządzony protokół w którym zostanie oceniony stan techniczny hydrantwewinstalacji oraz wyniki badań. Ponadto każdy hydrant zostanie wyposażony w indywidualną kontrolkę serwisową z datą przeprowadzonego przeglądu, termin następnego przeglądu oraz podpisem uprawnionego konserwatora.

Warto wiedzieć!

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny zostać raz na 5 lat poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych (próba ciśnieniowa węży)2.

1 § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719)

2 § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719)
 

Badanie hydrantów, przegląd hydrantów - Ostrzeszów, Wrocław, Kępno, Kalisz, Sieradz, Wieruszów i okolice