Przeglądy gaśnic

Gaśnice to podstawowy element bezpieczeństwa obiektu budowlanego i terenu. Aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie należy zgodnie z przepisami1 przynajmniej raz w roku, lub w okresach podanych przez producenta, poddać gaśnice przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z Polskimi Normami. Czynności te często określane są potocznie jako "legalizacja gaśnic".
Przegląd gaśnic - Ostrzeszów, Wrocław, Kępno, Kalisz, Wieruszów, Sieradz.

Oferujemy usługi  ppoż. dotyczące gaśnic, czynności na które mogą Państwo liczyć z naszej strony to:gaśnicastrona

  • właściwy dobór rodzaju i ilości, a także rozmieszczenie gaśnic z uwagi na potencjalne zagrożenia oraz powierzchnię obiektu,
  • terminowe wykonanie przez osobę kompetentną przeglądu gaśnic zgodnie z przepisami i wskazaniami producenta,
  • sporządzenie zbiorczego protokołu z przeglądu,
  • prawidłowe oznakowanie przeglądu gaśnicy – kontrolka firmowa z terminem wykonania przeglądu i datą następnego przeglądu oraz podpisem uprawnionego konserwatora,
  • dokonanie prawidłowego oznakowania miejsca usytuowania gaśnic – zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi oznakowania,
  • naprawa warsztatową gaśnicy wraz z rewizją wewnętrzna zbiornika, zgodnie z zaleceniami producenta i wskazaniami,
  • wymiana środka gaśniczego,
  • pokaz/szkolenie z poprawnego użycia gaśnic.

Warto wiedzieć!

Tylko rzetelne przeprowadzenie czynności określanych jako "legalizacja gaśnic" zapewni Państwu gwarancje poprawnego zadziałania urządzenia podczas próby gaszenia pożaru, nie warto tego zaniedbać.

1 § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719)

 

Przegląd gaśnic - legalizacja gaśnic - najczęściej w miastach: Ostrzeszów, Wrocław, Kępno, Kalisz, Wieruszów, Sieradz