Szkolenie ppoż/medyczne

Przeszkoleni pracownicy firmy pod kątem przeciwpożarowym oraz z zakresu medycznego - pierwszej pomocy to szansa na uratowanie majątku firmy, ale przede wszystkim życia i zdrowia współpracowników! 

aed
W szerokim zakresie naszych usług mamy przewidziane dla Państwa szkolenie ppoż. z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki przeciwpożarowej oraz ratownictwa medycznego. Wykładowcami/instruktorami podczas szkolenia są osoby posiadające w tych dziedzinach wysokie kwalifikacje - inżynier pożarnictwa oraz ratownik medyczny. 


Szkolenia mogą zostać przeprowadzone w formie:

  • teoretycznej,

  • praktycznej,

  • teoretyczno – praktycznej.

To od Państwa zależy jaką formę przyjmie szkolenie, my się dostosujemy.

Szkolenia prowadzone przez OgnioMed mogą obejmować:miejscezbiorki

  • zapoznanie z przepisami i wytycznymi w przedmiotowych dziedzinach,

  • zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,

  • wyjaśnienie zasad i praktyczne przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji,

  • teoretyczna i praktyczna obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie,

  • zasady udzielania pierwszej pomocy z elementami kwalifikowanej pierwszej pomocy,

  • sposoby powiadamiania służb ratunkowych w przypadku zagrożenia,

  • inna tematyka, wg. uznania klienta.

Po ukończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma stosowne zaświadczenie, które można dołączyć do akt osobowych.

Warto wiedzieć!

W przypadku szkół szkolenia/pogadanki dla dzieci oferujemy w pakiecie z usługami ppoż gratis. Inwestujemy w naszą przyszłość!