Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument opracowany dla konkretnego budynku np. szkoły, przedszkola, kina, budynków produkcyjnych i magazynowych. Często jest nazywana jako "instrukcja przeciwpożarowa" i mylona przez właścicieli i użytkownikow z instrukcją postępowania na wypadek pożaru. Prawidłowo wykonana instrukcja bezpieczeństwa ppoż. dla danego obiektu powinna zawierać w sobie:szafka na instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

  • warunki ochrony przeciwpożarowej wynikający z przeznaczenia sposobu użytkowania,
  • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice oraz terminy prowadzenia ich przeglądom i czynnością konserwacyjnym,
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
  • sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pożarowo,
  • warunki i sposoby ewakuacji oraz praktyczne ich sprawdzanie,
  • sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przedmiotowa instrukcją,
  • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla użytkowników obiektu,
  • plany obiektów.1

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - Ostrzeszów, Wrocław, Kępno, Kalisz, Wieruszów, Sieradz.
Oferowana przez OgnioMed instrukcja to gwarancja jakości i poprawnego wykonania, nasza instrukcja spełnia obowiązujące przepisy prawne oraz spotyka się pozytywna oceną firm ubezpieczeniowych, a także służb kontrolujących. Jej wykonawcami są osoby posiadające do tego stosowne uprawnienia.

Wdrożenie przedmiotowej instrukcji w struktury danej firmy przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego w danym budynku oraz wyrobi nawyki prawidłowego zachowania się osób będących na terenie danego budynku w aspekcie ewakuacji oraz reagowania na pożar. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego najcześciej w miastach: Ostrzeszów, Wrocław, Kępno, Kalisz, Wieruszów i Sieradz. 

Warto wiedzieć!

1. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy poddawać regularnej aktualizacji (przynajmniej raz na dwa lata). Fakt ten powinien zostać odnotowany na stronie aktualizacji i być wykonany przez osobę kompetentną.
2. Instrukcję bezpieczeństwa ppoż. należy umieścić w miejscu do którego łatwy dostęp będą miały ekipy ratownicze. Proponowane przez nas rozwiązanie to umieszczenie instrukcje w dedykowanej dla niej skrzynce przy wejściu głównym do obiektu.

1 § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719)