Operat przeciwpożarowy składowisk odpadów

Opracowany przez nas operat przeciwpożarowy zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Dokument ten podlega uzgodnieniu z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

3955257 print 1


Operat przeciwpożarowy składowisk odpadów - Ostrzeszów, Wrocław, Kalisz, Kępno, Wieruszów, Sieradz